Ceniki

Cenik krožna kabinska žičnica
VRSTA VOZOVNICE CENA Cena (občani MOM*)
Enosmerna vozovnica – odrasli 10,00 € 6,00 €
Enosmerna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji 7,00 € 4,50 €
Enosmerna vozovnica + oprema – odrasli 14,00 € 10,00 €
Enosmerna vozovnica + oprema – otroci, mladina, študenti, seniorji 11,00 € 8,50 €
Povratna vozovnica – odrasli 16,00 € 9,00 €
Povratna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji 11,00 € 6,50 €
Povratna vozovnica + oprema – odrasli 24,00 € 17,00 €
Povratna vozovnica + oprema – otroci, mladina, študenti, seniorji 19,00 € 14,50 €
Skupinska povratna vozovnica (min 20 oseb) – cena na osebo [1] 10,00 € 6,00 €
Družinska povratna vozovnica (2 odrasla + max 2 otroka, vsak dodaten član 9 €) [2] 30,00 € 18,00 €
VRSTA VOZOVNICE CENA
Prevoz otrok do dopolnjenega 6. leta starosti brezplačno
Prevoz opreme [3] 4,00 €
Prevoz tovora [4] 50,00 €
Izredni zagon KKŽ (izven obratovalnega časa) 500,00 €
Mesečna vozovnica – odrasli [5] 36,00 €
Mesečna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji [5] 26,00 €
Mesečna vozovnica (smer DOL) – odrasli [6] 24,00 €
Mesečna vozovnica (smer DOL) – otroci, mladina, študenti, seniorji [6] 18,00 €
Letna vozovnica – odrasli [7] 288,00 €
Letna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji [7] 208,00 €
Letna vozovnica (smer DOL) – odrasli [8] 192,00 €
Letna vozovnica (smer DOL) – otroci, mladina, študenti, seniorji [8] 144,00 €

Cenik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in velja s 1. 7. 2023. DDV je obračunan v ceni.

* Občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor lahko kupijo vozovnice po subvencioniranih cenah ob predložitvi osebnega dokumenta oz. ob predložitvi potrdila upravne enote o stalnem prebivališču. Za vsak nakup vozovnice je potrebno predložiti osebni dokument oz. potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču.

Razliko do polne cen občanom subvencionira Mestna občina Maribor.

Legenda personalnih tipov:
SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico / ODRASLI – osebe stare od 19 let naprej / ŠTUDENTI – osebe z veljavno študentsko izkaznico / MLADINA – osebe stare od 15 do 18,99 let / OTROCI – osebe stare od 6 do 14,99 let

Legenda opomb:
[1] Do skupinske povratne vozovnice je upravičena skupina obiskovalcev, katere spremljavec oz. vodič kupi najmanj 20 vozovnic. Le-ta je ob nakupu skupinske vozovnice upravičen do brezplačne vozovnice.
[2] Družina = 2 odrasli osebi + največ 2 otroka v starosti od 6 do 14,99 let. [3] Oprema je definirana kot 1. kos športne opreme (kolo, smuči, snežna deska, padalo, pležuh in ostala športna oprema).
[4] Tovor je definiran kot vsak dodatni kos športne opreme ali drug tovor in se obračunava v skladu s cenikom.
[5] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri gor in dol. Velja od prvega do zadnjega dne v mesecu.
[6] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri DOL. Velja od prvega do zadnjega dne v mesecu.
[7] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri gor in dol. Velja leto dni od dneva nakupa.
[8] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri DOL. Velja leto dni od dneva nakupa.

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
 • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
 • SENIORJI NAD 85 LET – za osebe od 85. leta naprej so dnevne ali sezonske smučarske vozovnice brezplačne
Cenik sezonskih smučarskih vozovnic
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE ODRASLI MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI OTROCI INVALIDI
Sezonska – SUPER predprodaja 31. 3.–9. 4. 2023 430,00 € 360,00 € 240,00 € 240,00 €
Sezonska – VIKEND predprodaja 26. 8. in 27. 8. 2023 460,00 € 390,00 € 260,00 € 260,00 €
Sezonska – predprodaja 28. 8.–31. 10. 2023 500,00 € 425,00 € 285,00 € 285,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2023 naprej 550,00 € 470,00 € 310,00 € 310,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Pohorka *(1)
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE ODRASLI MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI OTROCI INVALIDI
Sezonska – VIKEND predprodaja 26. 8. in 27. 8. 2023 295,00 € 250,00 € 170,00 € 170,00 €
Sezonska – predprodaja 28. 8.–31. 10. 2023 350,00 € 295,00 € 190,00 € 190,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2023 naprej 410,00 € 345,00 € 230,00 € 230,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Prenosna
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE CENA
Sezonska – predprodaja 29. 8.–31. 10. 2023 1.430,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2023 naprej 1.590,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Turna smuka*(2)
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE CENA
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2023 naprej 139,00 €*

*(1) Vozovnica Pohorka velja od ponedeljka do petka v času dnevne smuke in tudi nočne smuke, kadar ta poteka. Ne velja med vikendi in prazniki ter šolskimi počitnicami, ki jih razpiše Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (božično-novoletne počitnice, zimske počitnice obeh regij).
*(2) Vozovnica vključuje eno vožnjo v smeri gor in eno vožnjo v smeri dol na dan s krožno kabinsko žičnico. Turno smučanje je dovoljeno v času obratovanja smučišča.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen tudi v času trajanja smučarske sezone.

Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 31. 3. 2023. DDV je obračunan v ceni. Vozovnice veljajo od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024. 

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
 • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
 • SENIORJI NAD 85 LET – za osebe od 85. leta naprej so dnevne ali sezonske smučarske vozovnice brezplačne
Cenik Bike park Pohorje do ponovnega obratovanja krožno kabinske žičnice
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI OTROCI
DNEVNA (četrtek–nedelja, prazniki) *(1) 19,00 € 19,00 € 19,00 €

[*1] Prazniki zajemajo dela proste dneve v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.

DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 1. 8. 2023. Otroci pod 14,99 leta lahko kupijo vozovnico za kolesarski park samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta. Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo kolesarski park brezplačno. Vožnja v Bike parku Pohorje je dovoljena samo kupcem vozovnice za BPP in kombinirane vozovnice XL.

VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI OTROCI
4–URNA 35,00 € 29,00 € 23,00 €
DNEVNA (ponedeljek–četrtek) 29,00 € 25,00 € 19,00 €
DNEVNA (petek–nedelja, prazniki) *(1) 38,00 € 32,00 € 26,00 €
DNEVNA–1 PROGA (v primeru delovanja samo 1. proge) *(7) 19,00 € 19,00 € 19,00 €
½ + 2 dnevna (pon.–ned., prazniki, 1. dan od 12:00 dalje) 76,00 € 64,00 € 52,00 €
LETNA (1. leto od dneva nakupa) *(2) 409,00 € 345,00 € 215,00 €
Gravity Card (8. 4.–5. 11. 2023) *(3) 599,00 € 449,00 € 299,00 €
Gravity Card MB (31. 3.–31. 12. 2023) *(4) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gravity Card (dnevna) *(5) 20,00 € 20,00 € 20,00 €
Kavcija za čip vozovnico *(6) 2,00 € 2,00 € 2,00 €

[*1] Prazniki zajemajo dela proste dneve v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.
[*2] Personalizirana vozovnica s sliko velja 1. leto od dneva nakupa za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo Bike Parka Pohorje.
V času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, …). Če Bike
Park Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana. Če Bike
Park Pohorje v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ.
[*3] Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 8.4. – 5.11.2023 za neomejeno voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo Bike Parka Pohorje. Če
Bike Park Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana.
Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice. Ostale podrobnosti vozovnice so opisane na spletni strani www.gravity-card.com.
[*4] Pogoj za prejem vozovnice “Gravity Card MB” je nakup vozovnice “Gravity Card”. Ob nakupu “Gravity Card” lastnik prejme brezplačno vozovnico
“Gravity Card MB”. Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 31.3. – 31.12.2023 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo
Bike Parka Pohorje. Vozovnica ne velja v obdobju “Gravity Card” (8.4.-5.11.2023), lastnik “Gravity Card MB” vozovnice bo za to obdobje prejel “Gravity
Card” vozovnico. Po prenehanju veljavnosti “Gravity Card” vozovnice bo lastnik “Gravity Card MB” vozovnice le-to lahko uporabljal do 31.12.2023.V
času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, …). Če Bike Park
Pohorje izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po Bike Parku Pohorje strogo prepovedana. Če Bike Park
Pohorje v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ. Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice.
[*5] Do nakupa vozovnice so upravičeni samo imetniki veljavne vozovnice “Gravity Card” za sezono 2023, ki jo morajo predložiti ob nakupu.
[*6] Kavcija se obračuna pri vsaki vrsti vozovnice. Povračilo kavcije ob vrnitvi vozovnice.
[*7] Enotna cena te vozovnice velja vse dni v tednu v primeru, ko je v Bike Parku Pohorje odprta samo 1. proga.

DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 27.3.2023. Če KKŽ ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljaljo vikend/praznik cene vozovnic.
Otroci pod 14.99 let lahko kupijo vozovnico za kolesarski park samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega
dokumenta. Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo kolesarski park brezplačno.Vožnja v Bike Parku Pohorje je dovoljena samo kupcem
vozovnice za BPP in kombinirane vozovnice XL.

Cenik parkirišča pod Pohorjem

Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače

Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače, kjer je na razpolago 270 parkirnih mest, je plačljivo vse dni v tednu 24 ur/dan; enotna cena parkiranja znaša 1,00 evra/uro. Izguba parkirnega listka se zaračuna 20 evrov.

Uporabnikom je na razpolago tudi mesečni najem parkirišča, ki stane 45 evrov in omogoča neomejeno parkiranje vse dni v tednu.

Za imetnike vseh pohorskih vozovnic je uporaba parkirišča brezplačna; kupci dnevnih vozovnic (gondolskih, smučarskih, kolesarskih) na blagajni predložite parkirni listek in ob tem prejmete kupon za brezplačen izhod s parkirišča tistega dne. Imetnikom personaliziranih vozovnic te v času veljave odpirajo vstopno oziroma izstopno zapornico.

Uporaba parkirišča je na voljo tudi gostom drugih pohorskih ponudnikov, ki so Marpromovi pogodbeni partnerji: Pizzerija La Cantinatrgovina Extreme VitalSmučarski servis in izposoja opreme v spodnji postaji Pohorske vzpenjače in Koča Trikotna jasa

Podpora uporabnikom

V času obratovanja Pohorske vzpenjače
T: 030 614 558

Izven obratovanja Pohorske vzpenjače
T02 300 00 50
E: info@visitpohorje.si

Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače
Parkirišče pod spodnjo postajo Pohorkse zpenjače EUR
Ura parkiranja 1 1,00 €
Mesečni najem* 45,00 €
Letni najem 360,00 €
Izguba parkirnega listka 20,00 €
 • Velja od 17. julija 2023. DDV je obračunan v ceni.
 • * Mesečni najem velja 30 dni od dneva nakupa. Uredi se na blagajni na spodnji postaji Pohorske vzpenjače po predhodnem naročilu na info@visitpohorje.si in plačilu na TRR na podlagi predračuna ali naročilnice, naslovljene na JP Marprom.
 • Obratovalni čas parkirišča je vse dni v tednu od 00.00 do 24.00.
Parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena

Parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena (bela cona)

Parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena sta plačljivi vse dni v tednu med 6. in 18. uro začetni 2 uri, parkiranja z označenim časom prihoda sta brezplačni, vsaka nadaljnja ura pa stane 0,60 evra.

Za označitev časa uporabite parkirno uro, aplikacijo EasyPark, poslano sporočilo SMS na 031 20 90 20, listek s parkomata, ki ga ta natisne s pritiskom na tipko »izpis parkirnega listka« ali ročno napisan listek s časom prihoda.

Parkirnino je mogoče plačati tako na parkomatu kot mobilnem telefonu v aplikaciji EasyPark ali s poslanim sporočilom SMS na 031 20 90 20. Pri tovrstnem plačilu je za parkirišči pod hoteloma Habakuk in Arena treba uporabiti območno kodo 315.

Ob plačilu ene ure parkiranja parkirnina velja 3 ure, ob plačilu dveh ur 4 ure itd. K plačanemu času parkiranja sta namreč avtomatsko prišteti dve uri brezplačnega parkiranja. Brezplačno parkiranje prvih 120 minut je mogoče izkoristiti samo enkrat; ob podaljšanju časa parkiranja se koriščenje brezplačnega parkiranja več ne upošteva.

Kontrolo na parkirišču izvaja nadzornik parkirišč; ta na avtomobile, za katere ni poravnana parkirnina, namesti »OBVESTILO NADZORNIKA« s pozivom k plačilu celodnevne parkirnine v višini 18,70 evra. Pri pregledu plačila parkirnine nadzornik upošteva morebitno kombinacijo vseh načinov plačil, začetno brezplačno parkiranje pa samo ob prvem plačilu.

Podpora uporabnikom
M: 030 333 457
E: parking@marprom.si

Parkirišče pod hoteloma Habakuk in Arena EUR
Ura parkiranja* 0,60 €
 • Velja od 17. 7. 2023. DDV je obračunan v ceni.
 • * Začetni 2 uri parkiranja z označenim časom prihoda sta brezplačni.
 • Obratovalni čas parkirišča je vse dni v tednu od 6.00 do 18.00.
Scroll to Top