Ceniki

Cenik krožna kabinska žičnica
VRSTA VOZOVNICE CENA Cena (občani MOM*)
Enosmerna vozovnica – odrasli 10,00 € 6,00 €
Enosmerna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji 7,00 € 4,50 €
Enosmerna vozovnica + oprema – odrasli 14,00 € 10,00 €
Enosmerna vozovnica + oprema – otroci, mladina, študenti, seniorji 11,00 € 8,50 €
Povratna vozovnica – odrasli 16,00 € 9,00 €
Povratna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji 11,00 € 6,50 €
Povratna vozovnica + oprema – odrasli 24,00 € 17,00 €
Povratna vozovnica + oprema – otroci, mladina, študenti, seniorji 19,00 € 14,50 €
Skupinska povratna vozovnica (min 20 oseb) – cena na osebo [1] 10,00 € 6,00 €
Družinska povratna vozovnica (2 odrasla + max 2 otroka, vsak dodaten član 9 €) [2] 30,00 € 18,00 €
VRSTA VOZOVNICE CENA
Prevoz otrok do dopolnjenega 6. leta starosti brezplačno
Prevoz opreme [3] 4,00 €
Prevoz tovora [4] 50,00 €
Izredni zagon KKŽ (izven obratovalnega časa) 500,00 €
Mesečna vozovnica – odrasli [5] 36,00 €
Mesečna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji [5] 26,00 €
Mesečna vozovnica (smer DOL) – odrasli [6] 24,00 €
Mesečna vozovnica (smer DOL) – otroci, mladina, študenti, seniorji [6] 18,00 €
Letna vozovnica – odrasli [7] 288,00 €
Letna vozovnica – otroci, mladina, študenti, seniorji [7] 208,00 €
Letna vozovnica (smer DOL) – odrasli [8] 192,00 €
Letna vozovnica (smer DOL) – otroci, mladina, študenti, seniorji [8] 144,00 €

Cenik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in velja s 1. 7. 2023. DDV je obračunan v ceni.

* Občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor lahko kupijo vozovnice po subvencioniranih cenah ob predložitvi osebnega dokumenta oz. ob predložitvi potrdila upravne enote o stalnem prebivališču. Za vsak nakup vozovnice je potrebno predložiti osebni dokument oz. potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču.

Razliko do polne cen občanom subvencionira Mestna občina Maribor.

Legenda personalnih tipov:
SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico / ODRASLI – osebe stare od 19 let naprej / ŠTUDENTI – osebe z veljavno študentsko izkaznico / MLADINA – osebe stare od 15 do 18,99 let / OTROCI – osebe stare od 6 do 14,99 let

Legenda opomb:
[1] Do skupinske povratne vozovnice je upravičena skupina obiskovalcev, katere spremljavec oz. vodič kupi najmanj 20 vozovnic. Le-ta je ob nakupu skupinske vozovnice upravičen do brezplačne vozovnice.
[2] Družina = 2 odrasli osebi + največ 2 otroka v starosti od 6 do 14,99 let. [3] Oprema je definirana kot 1. kos športne opreme (kolo, smuči, snežna deska, padalo, pležuh in ostala športna oprema).
[4] Tovor je definiran kot vsak dodatni kos športne opreme ali drug tovor in se obračunava v skladu s cenikom.
[5] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri gor in dol. Velja od prvega do zadnjega dne v mesecu.
[6] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri DOL. Velja od prvega do zadnjega dne v mesecu.
[7] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri gor in dol. Velja leto dni od dneva nakupa.
[8] Personalizirana vozovnica s sliko velja za neomejeno število voženj v smeri DOL. Velja leto dni od dneva nakupa.

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico. Za uporabo otroških poligonov (transportnih trakov) potrebuje vozovnico vsak uporabnik, tudi otroci do 6. leta in so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo transportni trak skupaj z njo. Transportni trak je delovni stroj in ne spada med žičniške naprave
 • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
 • SENIORJI NAD 85 LET – za osebe od 85. leta naprej so dnevne ali sezonske smučarske vozovnice brezplačne
Cenik sezonskih smučarskih vozovnic
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE ODRASLI MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI OTROCI INVALIDI
Sezonska – SUPER predprodaja 23. 3.–14. 4. 2024 450,00 € 377,00 € 251,00 € 251,00 €
Sezonska – VIKEND predprodaja 31. 8. in 1. 9. 2024 482,00 € 408,00 € 272,00 € 272,00 €
Sezonska – predprodaja 2. 9.–31. 10. 2024 524,00 € 445,00 € 298,00 € 298,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2024 naprej 576,00 € 492,00 € 325,00 € 325,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Pohorka *(1)
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE ODRASLI MLADINA/ŠTUDENTI/SENIORJI OTROCI INVALIDI
Sezonska – predprodaja 23. 3.-14.4.2024 309,00 € 262,00 € 178,00 € 178,00 €
Sezonska – VIKEND predprodaja 31. 8. – 1.9. 2024 366,00 € 309,00 € 199,00 € 199,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2024 naprej 429,00 € 361,00 € 241,00 € 241,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Prenosna
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE CENA
Sezonska – predprodaja 31. 8.–31. 10. 2024 1.497,00 €
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2024 naprej 1.665,00 €
Cenik sezonske vozovnice – Turna smuka*(2)
VRSTA VOZOVNICE OBDOBJE PREDPRODAJE CENA
Sezonska – redna prodaja od 1. 11. 2024 naprej 140,00 €*

*(1) Vozovnica Pohorka velja od ponedeljka do petka v času dnevne smuke in tudi nočne smuke, kadar ta poteka. Ne velja med vikendi in prazniki ter šolskimi počitnicami, ki jih razpiše Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (božično-novoletne počitnice, zimske počitnice obeh regij).
*(2) Vozovnica vključuje eno vožnjo v smeri gor in eno vožnjo v smeri dol na dan s krožno kabinsko žičnico. Turno smučanje je dovoljeno v času obratovanja smučišča.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen tudi v času trajanja smučarske sezone.

Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 23. 3. 2024. DDV je obračunan v ceni. Vozovnice veljajo od 1. 12. 2024 do 31. 3. 2025. 

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
 • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom
 • SENIORJI NAD 85 LET – za osebe od 85. leta naprej so dnevne ali sezonske smučarske vozovnice brezplačne
Cenik Bike park Pohorje do ponovnega obratovanja krožno kabinske žičnice
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI OTROCI
DNEVNA (četrtek–nedelja, prazniki) *(1) 19,00 € 19,00 € 19,00 €

[*1] Prazniki zajemajo dela proste dneve v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.

DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 1. 8. 2023. Otroci pod 14,99 leta lahko kupijo vozovnico za kolesarski park samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta. Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo kolesarski park brezplačno. Vožnja v Bike parku Pohorje je dovoljena samo kupcem vozovnice za BPP in kombinirane vozovnice XL.

VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI OTROCI
4–URNA 37,00 € 31,00 € 24,00 €
DNEVNA (ponedeljek–četrtek) 31,00 € 27,00 € 20,00 €
DNEVNA (petek–nedelja, prazniki) *(1) 43,00 € 36,00 € 30,00 €
DNEVNA–1 PROGA (v primeru delovanja samo 1. proge) *(7) 22,00 € 22,00 € 22,00 €
½ + 2 dnevna (pet.–ned.) 1. dan od 12:00 dalje) 81,00 € 68,00 € 55,00 €
SEZONSKA (1.4.-30.11.2024) *(2) 429,00 € 362,00 € 226,00 €
Gravity Card (6.4. - 10.11.2024) *(3) 629,00 € 469,00 € 315,00 €
Gravity Card MB (1.3 - 31.12.2024) *(4) 0 € 0 € 0 €
Gravity Card (dnevna) *(5) 25 € 25 € 25 €
Kavcija za čip vozovnico *(6) 2,00 € 2,00 € 2,00 €
SEZONSKA PRENOSNA (1.4.-30.11.2024) 1.650 € 1.650 € 1.650 €
 1. Prazniki zajemajo dela proste dneve v Sloveniji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem.
 2. Personalizirana vozovnica s sliko velja od 1.4. – 30.11.2024 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. V času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, …). Če BPP Maribor izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana. Če BPP Maribor v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ.
 3. Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 6.4. – 10.11.2024 za neomejeno voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. Če BPP Maribor izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana. Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice. Ostale podrobnosti vozovnice so opisane na spletni strani www.gravity-card.com.
 4. Pogoj za prejem vozovnice “Gravity Card MB” je nakup vozovnice “Gravity Card” na blagajni Javnega podjetja Marprom d.o.o.. Ob nakupu “Gravity Card” lastnik prejme brezplačno vozovnico “Gravity Card MB”. Personalizirana vozovnica s sliko velja v obdobju 1.3. – 31.12.2024 za neomejeno število voženj s KKŽ v smeri gor/dol in uporabo BPP Maribor. Vozovnica ne velja v obdobju “Gravity Card” (6.4.-10.11.2024), lastnik “Gravity Card MB” vozovnice bo za to obdobje prejel “Gravity Card” vozovnico. Po prenehanju veljavnosti “Gravity Card” vozovnice bo lastnik “Gravity Card MB” vozovnice le-to lahko uporabljal do 31.12.2024.V času trajanja zimske sezone vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ s smučarsko opremo (smuči, tekaške smuči, snežna deska, pležuh, …). Če BPP Maribor izven zimske sezone ne obratuje, vozovnica velja za vožnje s KKŽ, vendar je vožnja po BPP Maribor strogo prepovedana. Če BPP Maribor v zimski sezoni ne obratuje, vozovnica ne velja za vožnje s KKŽ. Cena za študente in seniorje je enaka ceni odrasle vozovnice.
 5. Do nakupa vozovnice so upravičeni samo imetniki veljavne vozovnice “Gravity Card” za sezono 2024, ki jo morajo predložiti ob nakupu.
 6. Kavcija se obračuna pri vsaki vrsti vozovnice. Povračilo kavcije ob vrnitvi vozovnice.
 7. Enotna cena te vozovnice velja vse dni v tednu v primeru, ko je v BPP Maribor odprta samo 1. proga.

DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 15.1.2024. Če KKŽ ob delavnikih neprekinjeno kroži, veljaljo vikend/praznik cene vozovnic. Otroci pod 14.99 let lahko kupijo vozovnico za kolesarski park samo v spremstvu staršev ali zakonitih zastopnikov ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta. Otroci do dopolnjenega 6. leta lahko uporabljajo kolesarski park brezplačno.Vožnja v BPP Maribor je dovoljena samo kupcem vozovnice za BPP in kombinirane vozovnice XL.

Cenik parkirišča pod Pohorjem

Parkirišči pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače in hotelom Habakuk

Parkirišči pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače (270 parkirnih mest) in pod hotelom Habakuk (150 parkirnih mest + 60 mest za avtodome na makadamu) sta plačljivi vse dni v tednu 24 ur/dan; enotna cena parkiranja znaša 1,00 EUR/uro. Izguba parkirnega listka se zaračuna 20 EUR.

Uporabnikom je na razpolago tudi mesečni najem parkirišča, ki stane 45 EUR in omogoča neomejeno parkiranje vse dni v tednu.

Za imetnike vseh pohorskih vozovnic je uporaba parkirišča brezplačna; kupci dnevnih vozovnic (gondolskih, smučarskih, kolesarskih) na blagajni predložite parkirni listek in ob tem prejmete kupon za brezplačen izhod s parkirišča tistega dne. Imetnikom personaliziranih vozovnic te v času veljave odpirajo vstopno oziroma izstopno zapornico.

Uporaba parkirišča je na voljo tudi gostom drugih pohorskih ponudnikov, ki so Marpromovi pogodbeni partnerji: Pizzerija La Cantina, trgovina Extreme Vital, Smučarski servis in izposoja opreme v spodnji postaji Pohorske vzpenjače, Peggy bar, Koča Trikotna jasa. 

Podpora uporabnikom

V času obratovanja Pohorske vzpenjače
T: 030 614 558

Izven obratovanja Pohorske vzpenjače
T02 300 00 50
E: info@visitpohorje.si

Parkirišči pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače in hotelom Habakuk
Parkirišči pod spodnjo postajo Pohorske vzpenjače in hotelom Habakuk EUR
Ura parkiranja 1 1,00 €
Mesečni najem* 45,00 €
Letni najem 360,00 €
Izguba parkirnega listka 20,00 €
 • Velja od 10. maja 2024. DDV je obračunan v ceni.
 • * Mesečni najem velja 30 dni od dneva nakupa. Uredi se na blagajni na spodnji postaji Pohorske vzpenjače po predhodnem naročilu na info@visitpohorje.si in plačilu na TRR na podlagi predračuna ali naročilnice, naslovljene na JP Marprom.
 • Obratovalni čas parkirišča je vse dni v tednu od 00.00 do 24.00.
Parkirišče pod hotelom Arena

Parkirišče pod hotelom Arena (bela cona)

Parkirišče pod hotelom Arena je plačljivo vse dni v tednu med 6. in 18. uro začetni 2 uri, parkiranja z označenim časom prihoda sta brezplačni, vsaka nadaljnja ura pa stane 0,60 EUR.

Za označitev časa uporabite parkirno uro, aplikacijo EasyPark, poslano sporočilo SMS na 031 20 90 20, listek s parkomata, ki ga ta natisne s pritiskom na tipko »izpis parkirnega listka« ali ročno napisan listek s časom prihoda.

Parkirnino je mogoče plačati tako na parkomatu kot mobilnem telefonu v aplikaciji EasyPark ali s poslanim sporočilom SMS na 031 20 90 20. Pri tovrstnem plačilu je za parkirišče pod hotelom Arena treba uporabiti območno kodo 315.

Ob plačilu ene ure parkiranja parkirnina velja 3 ure, ob plačilu dveh ur 4 ure itd. K plačanemu času parkiranja sta namreč avtomatsko prišteti dve uri brezplačnega parkiranja. Brezplačno parkiranje prvih 120 minut je mogoče izkoristiti samo enkrat; ob podaljšanju časa parkiranja se koriščenje brezplačnega parkiranja več ne upošteva.

Kontrolo na parkirišču izvaja nadzornik parkirišč; ta na avtomobile, za katere ni poravnana parkirnina, namesti »OBVESTILO NADZORNIKA« s pozivom k plačilu celodnevne parkirnine v višini 18,70 EUR. Pri pregledu plačila parkirnine nadzornik upošteva morebitno kombinacijo vseh načinov plačil, začetno brezplačno parkiranje pa samo ob prvem plačilu.

Podpora uporabnikom
M: 030 333 457
E: parking@marprom.si

Parkirišče pod hoteloma Arena EUR
Ura parkiranja* 0,60 €
 • Velja od 17. 7. 2023. DDV je obračunan v ceni.
 • * Začetni 2 uri parkiranja z označenim časom prihoda sta brezplačni.
 • Obratovalni čas parkirišča je vse dni v tednu od 6.00 do 18.00.
Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI OTROCI / MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI
Enosmerna vozovnica za sedežnico Radvanje 3,50 € 2,00 €
Enosmerna vozovnica za sedežnico Radvanje + oprema * 7,50 € 6,00 €
Povratna vozovnica za sedežnico Radvanje 6,00 € 3,00 €
Enosmerna kolesarska vozovnica za sedežnico Radvanje - dnevna 28,00 € 19,50 €

DDV je obračunan v ceni. Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 10.5.2024.

Prevoz hišnih ljubljenčkov s sedežnico ni mogoč.

Sedežnice ne omogočajo prevoza koles v smeri navzdol.

Na sedežnici Radvanje veljajo vse vozovnice tega cenika, BPP cenika in XL vozovnice.

Obratovalni čas sedežnice Radvanje: sobota, nedelja in prazniki v SLO, skladno s časom obratovanja BPP.

Legenda opomb:
* Oprema je definirana kot 1 kos športne opreme (kolo, smuči, snežna deska, padalo, pležuh in ostala športna oprema).

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI OTROCI / MLADINA / ŠTUDENTI / SENIORJI
Enosmerna vozovnica za sedežnico Ruška 4,00 € 3,00 €
Enosmerna vozovnica za sedežnico Ruška + oprema [1] 8,00 € 7,00 €
Povratna vozovnica za sedežnico Ruška 7,00 € 6,00 €
Enosmerna kolesarska vozovnica za sedežnico Ruška - dnevna 24,00 € 16,50 €
Gokart [2] (1 vožnja) 18,00 € 18,00 €
Gokart [2] (2 vožnja) 32,00 € 32,00 €
Gokart [2] (3 vožnja) 43,00 € 43,00 €

DDV je obračunan v ceni. Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 10.5.2024.

Prevoz hišnih ljubljenčkov s sedežnicami ni mogoč.

Sedežnice ne omogočajo prevoza koles v smeri navzdol.

Na sedežnici Radvanje veljajo vse vozovnice tega cenika, BPP cenika in XL vozovnice.

Obratovalni čas sedežnice Ruška: sobota, nedelja in prazniki v SLO, med 10. in 17. uro.

Legenda opomb:
[1] Oprema je definirana kot 1 kos športne opreme (kolo, smuči, snežna deska, padalo, pležuh in ostala športna oprema).
[2] Cena za gokart vključuje število voženj spustov z gokartom in število voženj prevoza s sedežnico navzgor.

Legenda
 • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 let naprej
 • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
 • ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti, z veljavno študentsko izkaznico
 • SENIORJI – osebe stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
 • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
 • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
Vozovnice PohorJet + sedežnica
VRSTA VOZOVNICE ODRASLI OTROCI (7 - 14 let)
1 vožnja /na osebo 11,00 € 8,00 €
3 vožnje /na osebo 26,00 € 16,00 €
5 voženj /na osebo 33,00 € 25,00 €
1 vožnja (brez sedežnice) /na osebo 9,00 € 6,00 €
Odrasel + otrok (do 7 let)
VRSTA VOZOVNICE SKUPAJ
1 vožnja /na osebo 13,00 €
3 vožnje /na osebo 29,00 €
5 voženj /na osebo 40,00 €
1 vožnja (brez sedežnice) /na osebo 11,00 €

Nosilnost: 110 kg
Vozovnice (za eno ali več voženj s popustom) niso prenosljive.
DDV je obračunan v ceni. Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 4. 2024.
Uporaba objektov in naprav na lastno odgovornost!
Ob praznikih v Sloveniji se upošteva vikend obratovalni čas.
V primeru slabega vremena ne obratujemo.

Obratovalni čas PohorJeta: Sobota in nedelja ter prazniki v Sloveniji: 11:00 – 19:00

Kontakt: +386 31 708 460
Več informacij: www.enjoyment.si
Facebook: EnjoymentPohorje

Scroll to Top