Začetek sečnje na Pohorju na območju Špelcinega loga

15. 11. 2021

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je danes na Mariborskem Pohorju na območju Špelcinega loga (med kočo Luka in Trikotno jaso) pričela s sečnjo in spravilom drevja. Dela, ki jih bodo izvajali med 6. in 22. uro,  bodo predvidoma zaključena do 23. 11., v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 30. 11. 2021. V odločbi in na terenu je za posek označenih skupno 420 dreves.

Vse obiskovalce Mariborskega Pohorja prosimo za razumevanje in pozivamo, da v času sečnje, spravila in odvoza upoštevate varnostna navodila delavcev SiDG in pogodbenega izvajalca del. Delovišče je zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki, približevanje oziroma vstopanje v varovano območje pa je strogo prepovedano.

Scroll to Top