V pričakovanju dovoljenj za krožno kabinsko žičnico

Po dokončanju vmesne postaje krožne kabinske žičnice (KKŽ) podjetje Marprom iz Skupine JHMB še vedno čaka na pridobitev dovoljenj, potrebnih za začetek obratovanja. Ministrstvo za naravne vire in prostor je za 2. november napovedalo tehnični pregled, na podlagi katerega bo izdalo uporabno dovoljenje, Ministrstvo za infrastrukturo pa bo zatem podalo dovoljenje za obratovanje.

Tako bo KKŽ lahko začela obratovati najhitreje drugi teden v novembru. Personaliziranim vozovnicam zanjo in za Bike park Pohorje bo (znotraj njihove veljave) podaljšana veljavnost za ustrezno število dni, ko KKŽ ne bo delovala zaradi izgradnje vmesne postaje. Ne glede na to lahko imetniki te vozovnice sedaj koristijo za nadomestni prevoz s sedežnicami Radvanje, Poštela in Sleme.

Vmesna postaja oziroma celotna KKŽ je sicer tehnično pripravljena na zagon od konca septembra, kakor smo napovedovali v Marpromu, žal pa na administrativne postopke nimamo vpliva in seveda obžalujemo vsak zamujen dan obratovanja. Izpad ima iz naslova izvajanja izbirne gospodarske javne službe velik vpliv tudi na mestno blagajno, saj KKŽ trenutno ne ustvarja nobenih prihodkov.

Scroll to Top