Sprememba pri uporabi sezonskih in ostalih terminskih vozovnic

Obveščamo vas, da je upravljavec vseh žičniških naprav in smučišč na Mariborskem Pohorju in Arehu 15. 12. 2021 imel inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS zaradi problematike preverjanja pogoja PCT. Slednji je namreč obvezen za uporabo tako žičnic kot pripadajočih smučarskih prog.

Pristojni inšpektorat je v zapisniku o izvedenem pregledu navedel, da striktno preverjanje pogoja PCT na blagajnah smučišča in naključno preverjanje tega pogoja na vstopnih točkah smučišča ne zadostujeta. Od upravljavca je tako zahteval stalno preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT na vseh vstopih na žičniške naprave, kar je v praksi skorajda neizvedljivo.

Ker se zavedamo težavnosti tako obsežnega preverjanja, smo predlagali rešitev, da veljavnost sezonskih smučarskih vozovnic in ostalih terminskih vozovnic (za gondolo, kolesarski park) vežemo na veljavo potrdila PCT. Zato bomo predvidoma to soboto začasno zablokirali vse terminske vozovnice, ki omogočajo vstop direktno na naprave, ob predložitvi potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT za imetnika pa jih bomo odblokirali za čas veljave potrdila. Vsem tistim imetnikom terminskih vozovnic, ki se morate testirati na 48 ur, pa bomo vozovnico odblokirali vsakič, ko boste na vstopni točki izkazali izpolnjevanje pogoja PCT, in sicer za čas veljave le-tega.

Glede na število izdanih sezonskih vozovnic (preko 1500) vas v izogib gneči na blagajnah in z željo po poenostavitvi postopka prosimo, da nam kot imetnik navedene vozovnice na e-naslov info@visitpohorje.si z izraženim soglasjem posredujete evropsko potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT (kodo QR); z njega mora biti razviden datum veljavnosti, da lahko odblokiramo vozovnico do dneva veljave potrdila – 6 mescev po prebolevnosti ali 9 mesecev po zadnjem odmerku cepiva.

V nasprotnem primeru boste morali dokazilo o izpolnjevanju PCT predložiti na vstopni točki smučišča, kjer vam bomo vozovnico odblokirali. Z namenom, da zagotovimo dovolj časa za ureditev opisane zadeve, bo imela blagajna na spodnji postaji Pohorske vzpenjače od 16. do 19. 12. podaljšan obratovalni čas do 19. ure.

Scroll to Top