Turna smuka samo v obratovalnem času smučišča

Med priljubljenimi zimskimi aktivnostmi na Pohorju je tudi turna smuka, ki je omogou010dena v u010dasu odprtja smuu010diu0161u010d ob upou0161tevanju sprejetih pravil. Zaradi sobivanja s smuu010darji in zagotavljanja varnosti vseh obiskovalcev pravila za turne smuu010darje dolou010dajo:

  • Hodite ob robu proge. (slika 1)
  • Hodite eden za drugim. (slika 2)
  • Progo preu010dkajte na vidnem mestu, eden po eden. (slika 3)
  • Bodite vidni u2013 uporabljajte naglavno svetilko in odsevnike. (slika 4)
  • Zaprta proga u2013 upou0161tevajte navodila! (slika 5)
  • Turna smuka samo v obratovalnem u010dasu smuu010diu0161u010da. (slika 6)
  • Na sveu017ee steptanih progah smuu010dajte ob robu smuu010diu0161u010da. (slika 7)
  • Spremstvo psov ni dovoljeno! (slika 8)
  • Uporabite izkljuu010dno oznau010dene dele smuu010diu0161u010da za turno smuko. (slika 9)

Po zaprtju smuu010darskih prog, ko je v teku njihovo teptanje in urejane, turna smuka ni dovoljena iz varnostnih razlogov in zaradi povzrou010danja u0161kode na sveu017ee steptanem (u0161e mehkem) snegu. u00a0u00a0

Enkratna vozovnica za turno smuko stane 8 EUR, ob tem pa je naprodaj tudi sezonska vozovnica za turno smuko, ki stane 70 EUR.

Turne smuu010darje prosimo za spou0161tovanje opisanih pravil.

Scroll to Top