Podpis pogodbe o sofinanciranju večmilijonskega projekta na Pohorju

Za začetek izvedbe projekta Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh je bil danes storjen še en pomemben korak: državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevž Frangež ter direktor Javnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc sta na Mestni občini Maribor podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta. Zanj je namreč Marprom ob podpori JHMB in MO Maribor na razpisu MGRT pridobil 5.967.641 evrov sredstev evropskih strukturnih skladov.

Omenjeni projekt obsega postavitev vmesne postaje krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju, izgradnjo štirisedežnice Ruška, ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte. Skupna vrednost projekta znaša 7,5 milijona evrov, pri čemer razliko do odobrenega sofinanciranja predstavlja lastni delež, ki ga je pri vmesni postaji gondole zagotovila MO Maribor, pri ostalih sklopih pa ga bo pokril Marprom iz Skupine JHMB. Na današnjem podpisu pogodbe o sofinanciranju sta bila navzoča tudi župan MO Maribor Saša Arsenovič in direktor Javnega holdinga Maribor Andrej Rihter.

Izvedba projekta se bo po načrtih pričela z gradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice; zanjo je bilo septembra objavljeno javno naročilo, postopek pa se trenutno nadaljuje s pogajanji z edinim ponudkom. Začetek gradbenih del je predviden takoj po zaključku javnega naročila, če bodo vremenske razmere to dopuščale, montaža konstrukcije vmesne postaje pa bo opravljena prihodnje leto spomladi. Postavitev štirisedežnice Ruška je v celoti planirana v letu 2023, tako da bo nova sedežnica začela obratovati v zimski sezoni 2023/2024.

Projekt Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh bo imel pozitivne učinke na različnih področjih, od posodobitve žičniške infrastrukture do izgradnje novih kolesarskih prog, pri tem pa je poudarek na razvijanju celoletne ponudbe na Pohorju. Eden od ključnih ciljev projekta je dvigniti povezanost Mariborskega Pohorja in Areha v enovit gorski center, ki bo z atraktivno ponudbo privabljal obiskovalce v vseh letnih časih.

Scroll to Top