OBVESTILO 26.03.2016

OBVESTILO 24.03.2016
24.03.2016
PODALJŠANJE SEZONE do 03.04.2016
26.03.2016

OBVESTILO 26.03.2016

Danes v soboto 26.3. je zadnji dan obratovanja sedežnice Stolp ter vlečnic Videc in Partizanka.
Proge v spodnjem delu ne omogočajo več varnih dostopov do naprav, prav tako se pojavljajo večje kopnine.
Torej od nedelje 27.3. povezava s smučmi Bolfenk Areh ni več mogoča.