BIKE PARK POHORJE

“ČAGA” OB ZAČETKU POČITNIC 25.06.2016
21.06.2016
Večerovka v prodaji do sobote.
01.09.2016

BIKE PARK POHORJE

Od 05.09 do 09.09.2016 zaradi posledic ujme potekajo vzdrževalna dela in BPP NE OBRATUJE.

Na progi se izvajajo strojna dela, zato je vožnja po progi strogo prepovedana!