BIKE PARK POHORJE

Od 05.09 do 09.09.2016 zaradi posledic ujme potekajo vzdrževalna dela in BPP NE OBRATUJE.

Na progi se izvajajo strojna dela, zato je vožnja po progi strogo prepovedana!

Scroll to Top