Šest milijonov državnih sredstev za razvoj infrastrukture na Pohorju

Podjetje Marprom je v sodelovanju z Mestno občino Maribor pridobilo 5.967.641 EUR sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh. Projekt obsega dva sklopa: prvi je izgradnja vmesne postaje krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju, drugi pa izgradnja nove štirisedežnice Ruška. Pri tem omenjena sklopa vključujeta še ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte.

Celotna vrednost projekta je blizu 7,5 milijona EUR. MO Maribor je svoj delež sredstev že zagotovila Javnemu holdingu Maribor z rebalansom proračuna za prvi sklop projekta, delež za drugi sklop projekta pa bo zagotovilo podjetje Marprom iz Skupine JHMB. Projekt bo imel pozitivne učinke na različnih področjih, od posodobitve žičniške infrastrukture do izgradnje novih kolesarskih prog, pri čemer je poudarek na razvijanju celoletne ponudbe na Pohorju.

Odobreno sofinanciranje gospodarskega ministrstva predstavlja prvi primer dodelitve državnih sredstev v tolikšni višini za posodobitev žičniških naprav in druge infrastrukture na Pohorju. Eden od ključnih ciljev projekta je dvigniti povezanost Mariborskega Pohorja in Areha v enovit gorski center, ki bo z atraktivno ponudbo privabljal obiskovalce v vseh letnih časih.

Scroll to Top