Krožna kabinska žičnica

KROŽNA KABINSKA ŽIČNICA ZARADI IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL V DNEH 4.–6. 10., 11.–13. 10. IN 18.–20. 10. NE OBRATUJE.


Krožna kabinska žičnica (KKŽ) na Mariborskem Pohorju obratuje od ponedeljka do nedelje vsako polno uro med 7. in 21. uro.

Ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih KKŽ od 9. do 17. ure kroži neprekinjeno.

Ko KKŽ vozi vsako polno uro, ali ob polni uri preneha z neprekinjenim kroženjem, je tudi vstop predviden točno ob polni uri oziroma še z največ 5-minutno zamudo.