Krožna kabinska žičnica

Krožna kabinska žičnica (KKŽ) na Mariborskem Pohorju obratuje od ponedeljka do petka vsako polno uro med 7. in 18. uro, ob sobotah, nedeljah, praznikih in v šolskih počitnicah pa vsako polno uro med 9. in 21. uro.

Ob petkih od 9. do 17. ure ter sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure KKŽ kroži neprekinjeno.

Ob ponedeljkih zaradi rednih vzdrževalnih del ni vožnje ob 8. uri.

Ko KKŽ vozi vsako polno uro, ali ob polni uri preneha z neprekinjenim kroženjem, je tudi vstop predviden točno ob polni uri oziroma še z največ 5-minutno zamudo.