Cenik kombiniranih vozovnic 2020/2021

Legenda:

  • ODRASLI (odr.) – osebe, stare od 19 let naprej
  • MLADINA (mlad.) – osebe, stare od 15 do 18,99 leta
  • ŠTUDENTI – z ustrezno študentsko izkaznico
  • SENIORJI – osebe, stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
  • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 leta
  • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
  • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom

Letne vozovnice

 

Vrsta vozovnice Odrasli Mladina/Študenti/Seniorji Otroci/Invalidi
Letna A / neomejeno KKŽ + špotna oprema *(1) 460,00 € 370,00 € 260,00 €
Letna B / 1 x dan smer gor ali dol + športna oprema *(2) 210,00 € 180,00 € 110,00 €
Letna XL vozovnica *(3) 720,00 € 610,00 € 410,00 €

 


*(1) Vozovnica velja za vožnje s krožno kabinsko žičnico (KKŽ), uporabo smučišča in Bike parka Pohorje. Za
športno opremo se smatra prevoz smuči, borda ali kolesa.
*(2) Velja za eno vožnjo na dan s KKŽ v smeri gor ali dol in uporabo Bike parka Pohorje.
*(3) Velja za neomejeno uporabo vseh naprav, prevoz športne opreme in uporabo smučišča ter Bike parka
Pohorje.


Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 18. 3. 2019. DDV je obračunan v ceni. Vse vozovnice veljajo eno leto od dneva nakupa.
Legenda: ODRASLI – osebe, stare od 19 let naprej / MLADINA – osebe, stare od 15 do 18,99 leta / ŠTUDENTI – osebe do 26. leta starosti z
veljavno študentsko izkaznico / SENIORJI – osebe, stare od 65 let naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico / OTROCI – stari med 6 in 14,99 leta
/ OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo
naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno
smučarsko vozovnico / INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom