Cenik družinskih vozovnic 2018/2019

Legenda:

  • ODRASLI (odr.) – osebe stare od 19 leta naprej
  • MLADINA (mlad.) – osebe stare od 15 do 18,99 leta
  • ŠTUDENTI – z ustrezno študentsko izkaznico
  • SENIORJI – osebe stare od 65 leta naprej ali z ustrezno seniorsko izkaznico
  • OTROCI (otr.) – stari med 6 in 14,99 let
  • OTROCI – stari do 5,99 leta – otroci do 6 let lahko smučajo brez vozovnice le, če so v spremstvu najmanj ene odrasle osebe in uporabljajo naprave skupaj z njo. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se obravnavajo kot otroci po 6. letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico
  • INVALIDI – osebe s telesno okvaro od 60 % ali osebe 1. ali 2. kategorije invalidnosti – z ustreznim dokazilom

Cenik družinskih vozovnic

Družinska vozovnica Obdobje prodaje

   1 odr.
+ 1 mlad.

   1 odr.
+ 1 otr.
   1 odr.
+ 2 mlad.
   1 odr.
+ 2 otr.
   1 odr.
+ 1 mlad.
+ 1 otr.
   2 odr.
+ 1 mlad.
   2 odr.
+ 1 otr.
   2 odr.
+ 2 mlad.
   2 odr.
+ 2 otr.
   2 odr.
+ 1 mlad.
+ 1 otr.
Sezonska – redna prodaja
od 1. 11. 2018 naprej
800,00 € 675,00 € 1160,00 € 920,00 € 1040,00 € 1230,00 € 1105,00 € 1595,00 € 1350,00 € 1470,00 €

Dodatni otrok (tretji ali več) – 1 € na otroka.


Cenik je bil izdan v Mariboru in velja od 1. 4. 2018. DDV je obračunan v ceni.
Sezonske vozovnice veljajo do 31. 3. 2019.