Bike park Pohorje 2022 – Gravity card – veljavnost do 06.11.2022

VRSTA VOZOVNICE ODRASLI MLADINA OTROCI
GRAVITY CARD 545,00 € 409,00 € 273,00 €

*Gravity Card vozovnica velja za neomejene vožnje s KKŽ in uporabo Bike parka Pohorje
* Gravity Card vozovnica velja za uporabo v kolesarskih parkih skupine Gravity card – glej: gravity-card.com
* Vožnja izven označenih kolesarskih prog Bike parka Pohorje (na smučiščih) se kaznuje z odvzemom vozovnice.
* Vozovnica velja do 06.11.2022.
* Če Bike park Pohorje ne obratuje, vozovnica velja za uporabo KKŽ, vendar je vožnja po kolesarskem parku strogo prepovedna, kršitev se sankcionira z odvzemom vozovnice.
* Odrasli, letniki rojeni do leta 2002; Mladina letniki 2003-2005; Otroci letniki 2006-2015
* Doplačilo 2,00 €, ob izdelave karte na nov medij (čip) – kavcija se vrne ob vrnitvi


DDV je obračunan v ceni. Cenik velja od 09.04.2022 naprej.


COVID 19 – POSEBNI PRODAJNI POGOJI ZA SEZONO 2022
Če bo tudi nadalje ali dokončno onemogočeno obratovanje kolesarskih parkov v različnih državah, zaradi pandemije COVID-19, bo na ceno karte Gravity card možno
uveljavljati naslednje popuste:
– če do konca junija ne bo odprtih več kot 50 % kolesarskih parkov skupine Gravity card, bo na ceno mogoče uveljaviti 20 % popust;
– če do konca julija ne bo odprtih več kot 50 % kolesarskih parkov skupine Gravity card, bo na ceno mogoče uveljaviti 30 % popust;
Popust bo mogoče uveljaviti na koncu sezone v kolesarskem parku, kjer je bila karta kupljena.

Scroll to Top