OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Večerovka v prodaji do sobote.
01.09.2016
Nova blagovna znamka VISIT POHORJE in podpis sponzorske pogodbe
11.11.2016

OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Krožna kabinska žičnica vozi vsak dan vsako polno uro med 7. in 22. uro, razen ob ponedeljkih ob 17. uri, ko izvajamo redni tedenski vzdrževalni pregled.

V času obratovanja smučišča gondola za potrebe dnevne smuke neprekinjeno kroži med 7.45 in 15. uro ter za potrebe nočne smuke med 17.45 in 21. uro.

Za potrebe rednega tedenskega pregleda, gondola ne vozi ob ponedeljkih ob 17.00 uri.

Visit Pohorje