OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Večerovka v prodaji do sobote.
01.09.2016
Nova blagovna znamka VISIT POHORJE in podpis sponzorske pogodbe
11.11.2016

OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Krožna kabinska žičnica vozi vsak dan vsako polno uro med 7. in 22. uro, z izjemo ponedeljkov, ko ob 8. uri izvajamo redni tedenski vzdrževalni pregled.

V času obratovanja smučišča, gondola med 8.45 in 16.00 uro kroži.

Visit Pohorje