OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Večerovka v prodaji do sobote.
01.09.2016
Nova blagovna znamka VISIT POHORJE in podpis sponzorske pogodbe
11.11.2016

OBRATOVALNI ČAS KKŽ

Gondola vozi vsak dan vsako polno uro med 7. in 22. uro, z izjemo ponedeljkov, ko ob 8. uri izvajamo redni tedenski vzdrževalni pregled.

Za potrebe kolesarskega parka gondola deluje glede na obratovalni čas slednjega.

Povezava: Bike Park Pohorje

Visit Pohorje